Ano, je to tak. Kdokoliv se rozhodne v České republice podnikat, ten si musí zabezpečit nějakou stálou, registrační adresu, která bude uvedena v jeho Živnostenském oprávnění a zapsána v Obchodním rejstříku a dalších evidenčních rejstřících. Osoby samostatně výdělečně činné, tedy známé OSVČ namísto názvu sídlo používají termín Provozovna, protože se kdysi předpokládalo, že tyto OSVČ budou podnikat v menších dílničkách, nebo například v malých občerstveních. Rozdíl mezi provozovnou a sídlem není tedy prakticky žádný.

Už se netrapte, sídlo je vyřešeno

Zajistit si sídlo, ale může být v dnešní době velký problém. Pokud nepodnikáte ze svého. Ze svého domu, své dílny, nebo nějakého svého objektu s číslem popisným, budete se muset obrátit na svého pronajímatele prostor, s žádostí, zda by vám umožnil sídlo umístit tam. Nepředpokládejte, že vaši žádost přivítá s nadšením a raději počítejte se zamítavou odpovědí. Důvody jsou nasnadě. Možné problémy v budoucnosti.

Jedna z možností, jak si opatřit požadovanou adresu síla je využití nabídky firmy Skupina Farkas Česko s.r.o., která umístí vaše sídlo společnosti v Ostravě a nejen tam. Samozřejmě nejde o žádnou charitu. Jde o plnění podnikatelského záměru této firmy, která pomáhá lidem se začátky podnikání. Založí vám společnost s ručením omezeným, vyřídí Živnostenské oprávnění, nebo prodá ready made společnost. A je toho více, co nabízí.

Podnikání v pohodě

Vraťme se k onomu sídlu. Za, v dnešní době směšný poplatek ve výši dvou krabiček cigaret, získáte celý měsíc fungování adresy vaší společnosti. Toto sídlo budete mít na výpisech z Obchodního rejstříku, nebo na Živnostenském listu. Na tuto adresu můžete klidně směřovat písemnou korespondenci svých obchodních partnerů a zákazníků. Je samozřejmé, že zde můžete nechat adresovat i své balíkové zásilky. Všechna přijatá pošta je ihned notifikována. Máte-li zájem, může být zdarma vaše listovní korespondence skenována a zasílána na vaši e-mailovou adresu. Nevystavíte se u ničeho důležitého možnému zpoždění.

Kromě pošty můžete využívat i kancelářské prostory výše uvedené firmy v Ostravě a na dalších 8 adresách v Polsku.