Každým rokem ztrácí Země mnoho rostlinných druhů. Je to dáno především činností člověka, který od průmyslové revoluce zamořuje svět syntetickými látkami. Přesto lze řadu vzácných rostlin vidět díky práci botanických zahrad a jsou i vzácné rostliny, které lze pěstovat doma či na zahradě. Zatím totiž nepatří mezi zákonem chráněné druhy.
tropická Bromelie

Nej… mezi rostlinami

 
Áron  je jeden z největších druhů áronovitých rostlin.  Má květenství, které dorůstá až do výšky dva a půl metru.  Áron je opilován mouchami, které jsou lákány na květ výraznou vůní. Květní toulec zároveň slouží jako past.
Raflesie Arnoldova  má stejně jako Áron unikátní květ, dokonce největší na světě. Květ má jeden metr v průměru a váží kolem jedenácti kilogramů. Spatřit jej můžete v tropech Bornea a Sumatry. Je parazitickou rostlinou (podobně jako u nás jmelí) a tak nemá žádné listy, stonky ani kořeny. Raflesii objevil anglický cestovatel John Arnold v roce 1918 a pojmenoval ji po známém britském kolonizátorovi Stamfordu Rafflesovi.
Obě rostliny, jak raflesie, tak Áron zapáchají po hnijícím mase. Tento pach láká opylovače, jimiž jsou mouchy, které tak přenášejí pyl ze samčí na samičí rostlinu.
Stapelie (česky smrdutky)také zapáchají jako shnilé maso. Ale svojí lest dotáhly k dokonalosti a nejen, že páchnou, ale také jako maso vypadají. Jejich okvětní lístky jsou totiž růžově hnědé a hrbolaté.
Árón  bílý
Wolfia  je oproti předchozím druhům „opačným“ rekordmanem. Je totiž nejdrobnější rostlinou na Zemi. Wolfia, která roste na vodních hladinách, je příbuzná u nás známým okřehkům pocházejícím z Austrálie. Protože měří necelých šest milimetrů v průměru, naleznete jí pouze pomocí lupy.
Puya Raimondii je dalším rekordmanem, který má obrovská květenství. Mohou dorůstat výšky až dva a půl metru a jsou složena až z osmi tisíc kvítků. Roste v bolívijských pralesích. Dožívá se sto padesáti let a kvete pouze jednou. Hned po odkvětu totiž zahyne.
Podobných rekordmanů je mnoho. V Austrálii dokonce rostou dva druhy orchidejí pod zemí! Dosud se nepodařilo vědcům zjistit, jakým způsobem se tyto orchideje opylují.